De verdwijning van Ernest den Evangelist.

Op een mooie zaterdagavond.
Het café van Noella, de rondborstige waardin zit vol met stamgasten uit het dorp. Uit de luidsprekers die operatief zijn sedert de tweede wereldoorlog klinken de hits van De Zangeres zonder Naam en Zwarte Lola. Nonkel Juul zit op zijn vaste plaats te genieten van de aandacht en de pinten die hij gratis krijgt van de mensen om hen heen die met open mond naar zijn verhalen luisteren. In een hoek van de gelagzaal zitten Roste Michiel, Kamiel Seghers, Sjonnie van de Waeterleiding en Stoovebuuzeke te kaarten op het blote lijf van zatte Gina die op haar rug op de tafel ligt. Onder de tafel zitten Bieke en Mieke de stand van het kaartspel bij te houden op hun tablet. Die mannen zouden de scores maar eens verkeerd optellen. Kortom, de sfeer is er uitstekend.  

Dan gaat de deur van het café open Enkele bekende figuren stappen naar binnen. Uit de luidsprekers komt alleen nog het dof gekraak van versleten 45 toerenplaten. Gina doet vlug haar broekje aan en wikkelt de rest van haar vadsig lijf in een vergeeld exemplaar van het Parochieblad. Aan hun uitgestreken gezicht te zien betreft het een ernstige zaak. Gelukkig heeft Noella de vergunning van het gemeentehuis om na 11 u de zaak te openen bij de hand. Maar daar zijn ze blijkbaar niet voor gekomen. “Mag ik even uw aandacht” begint Punaize. Jeanne Darm die naast hem poseert rolt een affiche open waarvan iedereen de woorden”GEZOCHT” kan lezen nog vooraleer  de affiche helemaal zichtbaar is. Dan gaat Punaize verder : “Sedert kort is deze inwoner van ons dorp verdwenen. Zijn vrouw en de Evangelische kerk vrezen het ergste. Waarschijnlijk is hij ontvoerd door de terroristen van Sjeik Kannikakh. Wie hem vandaag of gisteren dood of levend gezien heeft moet dit dringend aan mij melden”.  

Een collectieve zucht klinkt door de gelagzaal. Ernest den Evangelist is verdwenen. Wie ligt daar nou van wakker ? De muziek wordt terug aangeslingerd en Gina trekt haar broekje terug uit zodat  het kaartspel  verder kan gaan. Alleen nonkel Juul herbegint niet met het vertellen van zijn straffe verhalen want hij moet dringend naar achteren. Het zit er voor Punaize en Jeanne Darm niets anders op dan de affiche aan de muur naast het dartbord te spijkeren en zich met stille trom terug te trekken.  

Wat is er met Ernest gebeurd ?
Wie ligt daar wakker van ?
Wat zal nonkel Juul doen als hij terugkomt van vanachteren ?

Allemaal vragen waar misschien antwoord op zal komen als jullie genoeg nieuwsgierig blijken te zijn.

Gegroet !

🙂

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Geen paaslogje dit jaar !

Nee dit jaar geen paaslogje. De reden is dat nonkel Juul de paasdienst ondergekotst heeft en dat Mieke en Bieke voor de zoveelste keer de paashaas aan het kruis achteraan in de kerk vastgenageld hebben. Blijkbaar hadden ze de godsdienstles niet zo goed begrepen. Bij Dolfke Leye de gediplomeerde begrafenisondernemer  is het lichaam van Sjonnie van de waterleiding terug tot leven gekomen nadat hij na een nacht uitgebreid stappen de geest gegeven had. De Geest van hierboven heeft hem onmiddellijk terug gestuurd wegens teveel uit de bek stinkende. Deze verrijzenis past natuurlijk niet echt in het paasverhaal maar daar ligt den Dolf niet wakker van. Erger is dat hij naar de centen van de afgelaste begrafenis mag fluiten.   En van Ernest den Evangelist ontbreekt alle spoor. Garde Punaize leidt het onderzoek met behulp van de rondborstige Jeanne Darm. Hopelijk vinden ze hem terug tegen Pinksteren want speaking in tongues ofte uit je bek lullen kan Ernest als geen andere.

Hopelijk hebben jullie begrip voor deze penibele situatie waardoor er dit jaar geen Paaslog hier te lezen valt.

Burp

🙂

Posted in Uncategorized | Leave a comment

De terugkeer van Nonkel Juul.

In het café van Noëlla, de rondborstige waardin is er reeds volk op dit relatief vroege uur.  Op de achtergrond brengt een reporter van het gesproken dagblad het laatste nieuws.  

Goedenmorgen beste luisteraars,  dit is het gesproken dagblad, ik herhaal : het gesproken dagblad ! Goedenmorgen dus. We beginnen deze radio uitzending na een weesgegroet u aangeboden door Mgr. Vangheluwe met het nieuws uit ons vaderland. Voor de mededelingen uit de Congo bent u enkele jaren te laat, ik herhaal : te laat. Wat het vaderland betreft is zojuist het bericht binnengekomen dat de genaamde Jules Blomme, in dit dorp en op deze blog beter bekend als nonkel Juul terug is van weggeweest. Volgens bronnen die hier niet vernoemd willen worden zat de heer Blomme in de Verenigde Staten waar hij de medewerkers van president Trump één voor één screende met behulp van zijnen tweeloop. Als president kun je maar nooit voorzichtig genoeg zijn met al die rare kwietens die er momenteel rondlopen. Ook zou de heer Blomme raad gegeven hebben aan de metselaars die op de grens met Texas een muur zullen bouwen. Naar verluid zouden de bouwvakkers aldaar even goed kunnen zuipen als de bouwvakkers alhier. Iets wat de internationale samenwerking natuurlijk ten goede komt. Wat het buitenland betreft waardeloze luisteraars…….

De stamgasten hebben op de radio die in een hoek van de gelagzaal staat massaal naar het gesproken dagblad geluisterd en spuien nu hun gefundeerde commentaar terwijl Noëlla de rondborstige waardin verse pinten voor hen tapt en haar dochtertjes de lege glazen ophalen. In een hoekje van de zaal zitten enkele bekende figuren.Nonkel Juul is dus terug uit de verenigde staten en geniet van een eerste neut samen met zijn drinkebroers Stoovebuuzeke en Sjonnie van de Waeterleidinge.

Sjonnie :  we zijn blij dat je terug bent kerel !
Stoovebuuzeke :  ja, zonder jou valt er hier niets te beleven.
Nonkel Juul : hoezo ? Zijn jullie niet op jacht geweest ?
Sjonnie :  Jawel hoor, maar allez ge verstaat …..
Stoovebuuzeke :  We hadden regelmatig dorst…..
Nonkel Juul : en geen geld zekers stelletje profiteurs. Doe gelijk ik en schiet een keun voor mevr. Vanderpreut.
waardin :  Heb ik iemand van jullie horen roepen ?
Sjonnie :  Voor mij een pintje
Stoovebuuzeke : voor mij ook zo ene !
Nonkel Juul : voor m ij ook en geef Bieke een reep chocolade.
waardin :  komt er aan schatjes.
Stoovebuuzeke : ha ! mogen we er aan komen ?
Nonkel Juul : zucht !
Ernest :  Wat zien ik ? Mijn beste vriend Juul terug uit de Biblebelt ? Hopelijk heeft de Here je daar tegen de satan beschermd.
Nonkel Juul : ik versta je, ge wilt ook al op mijn kosten zuipen.
waardin :  Hier zijn de biertjes en de chocolade.
Ernest :  Voor mij een koffie verkeerd aub.

 

Krijgt een evangelist wat hij verdient ?
Wat heeft ons nonkeltje verder zoal beleefd in de US of A ?
Hoe moet dit verhaal in hemelsnaam verder ?
Leeft de koekoek nog ?

Allemaal vragen die u ooit eens zult beantwoord zien.
Of helemaal niet !

Groetjes.

🙂

 

Posted in Uncategorized | 8 Comments

Nonkel Juul met het verkeerde been uit bed.

Nonkel Juul is deze morgen met het verkeerde been uit bed gestapt. Op zich is dit geen ramp ware het niet dat aan de andere kant van het bed zijn wolfijzer klaar stond om mee te nemen op stroperstocht. Vergis je niet : hij is helemaal niet van plan om wolven neer te schieten met zijnen tweeloop, maar meneer den onderpastoor die nu en dan in het bos gaat wandelen samen met zijn misdienaartjes had hem gewaarschuwd voor de aanwezigheid van wolven. Den onderpastoor had voetafdrukken van zo’n beest gezien dus kan men niet voorzichtig genoeg zijn. Nu zit nonkel Juul daar in zijn zetel te wachten tot Dokter Vander Spuyt langs komt om de wonde te verzorgen. Tante Martha kan er niet mee lachen. Zo zullen de dames in de straat te weten komen dat zij en nonkel in aparte bedden slapen. “Een grote schande” had de pastoor tijdens de hoogmis op zondag vanuit zijn preekstoel geroepen. Er moeten dringend verse schaapjes in de weide van God zodat we niet overspoeld worden door die dekselse moslims waar het niet aankomt op een kleine min of meer. Als je apart gaat slapen kan je natuurlijk God’s plan niet uitvoeren. Alhoewel…..

In het café van Noëlla, de rondborstige waardin is er reeds volk op dit relatief vroege uur. Een rendier en een muilezel hebben plaatsgenomen aan den toog en zijn in een discussie geraakt. Nu en dan doen ze Noëlla teken dat ze ze nog eens mag volgieten.

rendier : het is weer zo laat !
Muilezel :  ja jij moet er nog aan beginnen, ik ben er van af;
rendier :  nu ja elk zijn beurt, nietwaar ?
Muilezel : Mijn baas is al op terugreis naar Spanje.
rendier : Waarom ben je hier gebleven ?
Muilezel :  Ik heb gisteren nog een contract getekend om op te treden in de kerststal van meneer den onderpastoor op kerstnacht.
rendier :  Klinkt COOOOL !!! Daar hebben ze me nog nooit voor gevraagd !
Muilezel : Ge moet u niet benadeeld voelen vriend, jij mag nog lekker op stap met de kerstman. Trouwens, waarom is hij hier nog niet ?
rendier : Om geen hommeles te hebben met jouw baas.  Gelukkig heeft hij in tegenstelling tot uwen “sint” geen pieten bij, daar kunnen ze hem niet mee lastig vallen.  
Muilezel : Gelukkig ben ik geen zwart Paard, of ik kreeg mijn ontslag.
rendier : Zo wit zie je er nu toch ook weer niet uit !
Muilezel : ben je kleurenblind ????
rendier : Ik heb dorst, waar is de waardin ?
Muilezel : Je zit op haar schoot. Als ik in uw plaats was zou ik wat minder drinken.
rendier :  *BURP*

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Nonkel Juul en de paranormale beurs !

In de parochiezaal van het dorp gaat een beurs door over “paranormale, spiritualisme en alternatieve geneeswijzen”. Tante Martha die zoals jullie wel weten een Rooms Katholieke van het zuiverste pompwater is moet die beurs natuurlijk eens bezoeken. Met een greep die je alleen maar van zwarte gordel judoka’s zou verwachten neemt ze haar halve trouwboek bij de arm en samen gaan ze er op af.

Nonkel Juul :  Wat hebben wij daar nu te zoeken ? Trouwens ik heb een afspraak in café Vlaanderen over het in evenwicht houden van het wild in……
Tante Martha :  Ge hebt de laatste tijd uzelf niet in evenwicht kunnen houden door al je vergaderingen. Het wordt tijd dat je kennis maakt met de hogere machten ende het paranormale.
Nonkel Juul :  Kunnen we niet gewoon naar de vespers gelijk altijd ? Dat gaat vlugger !
Tante Martha :  Hier ga je andere dingen leren zoals handoplegging, kaartlezen enz.
Nonkel Juul :  Huh huh huh de laatste keer dat ik ergens mijn hand opgelegd heb was op de bil van uw nicht Irene. De seut wist niet wat haar overkwam.
Tante Martha :  Houd ne keer uw manieren Juul, dat wicht is zo vroom dat ze nog steeds geen man tegen het lijf gelopen is die even katholiek is gelijk zij.
Nonkel Juul :  Dan loop ik nog liever tegen dikke Annie die meestal bij den Hollander van café Casino zit te blowen. Dat uw nicht zich maar haast, ze loopt al bijna tegen de tachtig. huh huh huh !
Tante Martha :  Kom we zijn er. Vlug mijnen portemonnee uit mijn sacoche halen.
Nonkel Juul :   Ge gaat me nu toch niet vertellen dat we moeten betalen om dienen zever ?

Nadat tante voor haar en ons nonkeltje een toegangsticket gekocht heeft stapt ze vol van devotie naar binnen. Hier kan je ook leren om met engelen en overledenen in contact te komen. Zoiets wilt ze voor geen geld missen.  Aan één van de standen zit niemand minder dan Madame Blanche met haar glazen bol. Achter haar staan haar paard en huifkar. Een duivelse glimlach ontsnapt haar als ze onze teerbeminde nonkel ziet afkomen Met hem heeft ze nog een appeltje te schillen.

Aan een andere stand staat meneer den onderpastoor klaar om je van alles over engelen wijs te maken. Om het voor de toehoorders visueel wat aantrekkelijker te maken heeft hij Mieke en Bieke meegebracht. Even hun hemdje wat lager trekken en met enkele vleugels op de schoudertjes vastgebonden zijn ze net echt. Vlug een touw rond hun middel en ze vervolgens optrekken zodat het lijkt of ze vliegen.

Madame Blanche : dag mevrouw dag meneer ! Mag ik jullie toekomst voorspellen?
Tante Martha :  Ja hoor, kom Juul, toon haar je handpalmen maar
Nonkel Juul :   Die draak moet nu al een fooi nog voor ze haar tandenloze mond opengedaan heeft ? Dat begint hier goed.
Madame Blanche :  Nee hoor Juul, ik stuur je de rekening achteraf wel.
Tante Martha :  Vertel maar mevrouw, zullen we rijk worden ?
Madame Blanche : Ja hoor, binnenkort krijgen jullie meer pensioen.
Nonkel Juul :  Dat stond gisteren al in de gazet !
Tante Martha :  Ssssst Juul; maak dat ze haar concentratie verliest.
Madame Blanche :  Ik zie, ik zie ik zie…
Nonkel Juul :   zeg ! moet je mijn leesbril hebben ?
Tante Martha :  Als je zo verder zeurt ga ik alleen verder zulle !
Madame Blanche : dat zie ik in mijnen glazen bol ook !
Tante Martha :  toch fantastisch dat ze dat kan zien in dienen bol !
Madame Blanche :  In deze bol kan ik  ALLES zien.
Nonkel Juul :  Hoe kan ik godverdomme ooit nog op mijn gemak kakken als ik haar schele ogen op mijn gat voel loeren ?
Tante Martha :  niet vloeken Juul God ziet U !
Nonkel Juul :  Die ook al ? Dat was er nog tekort aan. Nu krijg ik zeker en vast last van aambeien.
Madame Blanche : die heb ik gelukkig niet in mijnen glazen bol gezien.

Hoe het verder afloopt kunnen jullie in de glazen bol van Madame Blanche zien. Lig er in ieder geval niet van wakker en niet aan denken op de plee.

 

Groetjes.

🙂

 

Posted in Uncategorized | 12 Comments

Nonkel Juul viert Allerheiligen.

2016-10-31_11-36-16

1 november ook gekend als Allerheiligen, aller geiligen volgens nonkel Juul die van al dat herdenken koude koorts krijgt. Dan haalt hij de trekker van zijnen tweeloop over. Een oorverdovende knal stijgt op van het koertje. De prijsduiven van buurman Emiel vliegen verschrikt in alle richtingen die je maar kan bedenken op de windroos. Wat verder legt de kip van Madame Zenuwpees van het verschieten een windei. De haas die den uitbater van restaurant Den Bonte Os in de pot wou draaien zet het op een lopen.

Tante Martha komt snel kijken wat haar ventje nu weer aan het uitspoken is. Vlug veegt ze naar natte handen aan haar schortje terwijl ze naar buiten stapt. Kan ze nu eens nooit op haar gemak patatten schillen ? Aan de muur van het tuinhuis hangt een in flarden geschoten foto van hun enkele jaren geleden overleden suikernonkel uit Canada.

Tante Martha : Zeg Juul, wat heeft dat nu weer te betekenen ?
Nonkel Juul : We zijn toch 1 november vandaag ?
Tante Martha : Ja en dan ?
Nonkel Juul : Op 1 november herdenk ik dien onnozele nonkel van ons uit Canada die me beloofd had zijn schat na te laten. Een schat ? Ja een oude ezel en wat geiten die hij ons door zijnen notaris met het vliegtuig heeft opgestuurd ! Zijnen tweeloop die hij me beloofd had heeft hij aan onze neef uit Arizona gegeven ! Ik herdenk hem op gepaste wijze !
Tante Martha : je moet tevreden zijn met wat je krijgt ventje, Zijn intenties waren goed !
Nonkel Juul : Ik hoop dat je over dien ezel hebt ! Moest dien nonkel nog niet dood zijn ik schoot zijn pispot van onder zijn gat weg !
Mieke en Bieke : Dag nonkel, dag tante we zijn thuis !!!!!
Tante Martha : waarom hebben jullie een pompoen op jullie kop ?
Nonkel Juul : Wuuf maak maar soep van die pompoenen !
Mieke en Bieke : we zijn terug van de halloweentocht van gisterenavond.
Mieke : en achteraf zijn we verder blijven spoken in het volle maanlicht.
Bieke : super hoe die ouwe vrijster van een juffrouw Tang doodviel van verschieten toen we achter haar gingen staan en begonnen te gillen.

De facteur : Goedemorgen, ook al is het 1 november toch heb ik post voor jullie die ik eigenlijk gisteren had moeten bezorgen maar ik had teveel werk met het uitdelen van pensioengeld aan al die oude venten in café Vlaanderen. Ja, de plicht roept nu eenmaal !
Tante Martha : geen probleem hoor lieve man, kopje koffie ?
Nonkel Juul : En geen borrel achteraf zulle; die gast komt toch maar een dag te laat om nog meer gratis te kunnen zuipen.
Mieke en Bieke : Mogen we verder halloween spelen ?
Mieke : ja er lopen nog enkele oude vrijsters rond de kerk.
Bieke : We gaan ons dood amuseren met die oude wijven.
De facteur : Om het kort te maken : ik heb een brief mee van de gemeente waarin staat dat***

Dolfke Leye : Ik was in de buurt toen ik hier geweerschoten hoorde en daarna kinderstemmetjes over dood verschieten dus dacht ik, ik ga maar eens langs om te zien of ik hier geen zaken kan doen dacht ik zo. De doodskisten staan momenteel in de aanbieding met extra service na verkoop. Met al dat verassen gaat de verkoop van de luxe uitvoering wat achteruit en kiezen de consumenten massaal voor goedkopere brandbare doodskisten. Gezien jullie nog van de oude stempel zijn op dat gebied dacht ik *****
Tante Martha : Kopje koffie meneer de begrafenisondernemer ?
Nonkel Juul : Begrafenisondernemer ? Wie ? Dolfke ? Eerder een aasgier !!!! Pas maar op dat je je niet laat kisten met zo’n gluiperige middenstander van me kloten !
Mieke : kom Bieke we gaan het poesje van mevrouw Vander Preut eens laten verschieten.
Bieke : Dat wijf haar poes vertoont allang geen teken van leven meer. Dan liever het varken van boer Floris.
Mieke : Die ouwe zeug waarmee hij getrouwd is ?
Bieke : YEP !!!!
Nonkel Juul : salut jongens, ik moet weg, keun schieten voor madame vander Preut.
De facteur :Zorg maar dat je geen bok schiet !!!
Dolfke : goed dan ga ik verder, maar ik laat hier in ieder geval mijn catalogus achter; kun je op je gemak eens doorbladeren. Steeds tot je dienst !

 

De volgende keer een nieuw verhaal met ons nonkeltje in de hoofddrol !

 

🙂

 

Posted in Uncategorized | 8 Comments

Nonkel Juul en de wilde keuns op het kerkof.

Het is 31 oktober kort voor middernacht.Morgen is het Allerheiligen en overmorgen allerzielen. De periode van het jaar om onze overledenen te herdenken. “Als ze je in hun testament niet veel centen nagelaten hebben kan je ze best maar vergeten” mompelt Nonkel Juul. Met in zijn ene hand een lichtbak en in zijn andere  hand zijnen tweeloop stapt hij mijmerend doorheen de niet verlichte paden van het kerkhof. Hier zijn de laatste tijd wilde keuns gespot en daar wil hij er enkele van neerleggen. Mevrouw Vander Preut is gek op wilde keuns klaargemaakt in Rodenbach. Zij zal hem met plezier het dubbele van de vastgestelde prijs betalen. Een zeur van een wijf volgens nonkel Juul maar onze nonkel is nu eenmaal een professionele stroper, dus zaken zijn zaken !  

Het wolkendek trekt open en daar verschijnt het manneke in de mane die verschrikt opkijkt als hij onze nonkel ziet stappen. Rond het manneke in de mane cirkelt Zoe Bieze op haar bezem. Met haar gemene lach jaagt zij de aarzelende regenwolken verder weg.  Zonder heks en zonder volle maan is er geen echte Halloween. Vooraleer op jacht te gaan heeft nonkel Juul enkele dagen blijven plakken in café Transvaal. Zijn darmen hebben het hard te verduren gehad en nu moet hij. Gezien dit de normaalste zaak van de wereld is besluit hij zich achter de eerste de beste zerk zijnen pispot te installeren die hij van thuis meegenomen heeft in zijnen rugzak. Vooraleer te starten met het drukwerk heeft hij de lichtbak aangestoken en ziet : daar zijn de eerste keuntjes reeds.

“Zeg ne keer Juul, kun je niet ergens anders kakken ?” Nonkel Juul draait zich om en ziet niemand minder dan Stinkertje die van onder zijn opgelichte zerk zijn schedel naar buiten steekt. Nonkel Juul die nooit ofte nimmer gestoord wilt worden tijdens zijn gevoeg reageert bits: “Zeg makker, tijdens uw leven was je al niet te vreten door de stank die uit uw mond kwam tijdens uw gezwets aan den toog; nu ge dood zijt moet ge ook geen grote bek meer openzetten !” Waarop Stinkertje reageert “Ik zet helemaal geen grote bek op ! Moest ik dat doen valt mijn onderste kaakbeen op mijn tenen ! En daarbij als ik uw stront kan ruiken met mijn rottende neus dan moet het wel erg zijn !” Dit is er teveel aan voor nonkel Juul. Zonder aarzelen trekt hij zijn broek terug aan en grijpt naar zijnen tweeloop. Met een oorverdovende knal gaat deze af en voor onze nonkel het goed en wel beseft valt er een dode uil op zijnen kop. Van het verschieten grijpt Stinkertje of wat er van hem rest de fles uit de rugzak van onzen nonkel en trekt zich strategisch terug onder zijn zerk.

Na de oorverdovende knal volgt een pijnlijke stilte. Uit de vestzak van nonkel Juul kruipt Freddie de fret. Vlug doet het beestje  het licht van de lichtbak uit en kruipt terug in de vestzak. De doden zijn  weer voor een jaar rustig.

Posted in Uncategorized | 9 Comments